Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı – Ekim 2019

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişme  

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“), 12 Ekim 2019 tarihinde Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) değişiklik yaptı. Değişiklikler kapsamında reklam verenlerin belirli yükümlülükleri yeniden düzenlendi.

Ne Değişecek?

Yapılan değişiklikler uyarınca mal veya hizmetlere yönelik çekiliş, yarışma ve promosyon gibi pazarlama teknikleri kullanılarak yapılan reklamlara ilişkin olarak reklam verenlere yeni yükümlülük getirildi. Bu kapsamda ürünle birlikte hediye edilen promosyonlarda, promosyon düzenleyenlerin promosyonun tüketici tarafından kolay bir şekilde edinilebilmesi amacıyla her türlü etkin yöntemi sağlaması zorunlu hale getirildi.

Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırma amaçlı çocuklara yönelik reklam uygulamalarına ilişkin hüküm değiştirildi. Değişiklik kapsamında çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik ürünlerin, asıl ürünle birlikte ayrıca hediye olarak verilemeyeceği düzenlendi. Hükmün ilk metninde promosyon ürünlerin yanında “benzeri pazarlama tekniklerinin” de uygulanamayacağı düzenlenirken, yapılan değişiklikle hükmün kapsamı, yalnızca asıl ürün ile birlikte verilen hediye ürünlere yönelik pazarlama uygulamalarını kapsayacak şekilde daraltıldı.

Ateşli veya ateşsiz silahlar ile bunların üreticileri ve satıcılarına yönelik reklamların yasaklanmasına ilişkin hükme istisna getirildi. Bu kapsamda yetkili makamlardan izin alarak faaliyet gösteren silah üreticisi ve satıcılarının; (i) ilgili mevzuatlarına uygun olarak kendilerine ait kurumsal internet sitelerinde yaptıkları tanıtımlar ve fuarlara katılım için hazırlanan materyaller ile (ii) özel olarak avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan mecralarda yayınladıkları reklamlar, reklam yasağının dışında bırakıldı.

Sonuç

Bakanlık, tüketicileri korumaya yönelik düzenleyici faaliyetlerine devam ediyor. İlgili tüm şirketler, Yönetmelik değişikliklerini dikkatle incelemeli, ticari reklam faaliyetlerini mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek için gerekli adımları atmalıdır.