Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Toplantı Bildirimlerine İlişkin Yaptırımlar Artık Sistem Üzerinden Uygulanacak

Hukuk Bültenleri
Sağlık Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) 5 Kasım 2018 tarihinde yaptığı duyuruda bilimsel ve eğitici faaliyetlere verilecek desteklerde TİTCK’ya yapılacak bildirim yükümlülüklerine aykırı hareket eden firmalar için uygulanacak yaptırımların artık Toplantı Başvuru Sistemi üzerinden uygulanacağını belirtti.

Ne Değişecek?
Tıbbi cihaz satış merkezlerinin, sağlık mensupları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde bu alanda çalışan teknik elemanlar için tıbbi cihazlara ilişkin yapılan bilimsel ve eğitici faaliyetlere destek verebilmeleri için Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) öngörülen kurallara uygun hareket etmesi gerekiyor. Bu kapsamda ilgili firmalar, düzenleyecekleri veya katkıda bulunacakları kongre, seminer, sempozyum ve benzeri toplantıları TİTCK’ya bildirmekle yükümlüdürler.

Bu doğrultuda söz konusu bildirimler Toplantı Başvuru Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Toplantı bildirimi aşamalarında yapılan aykırı fiiller için yaptırımlar artık sistem tarafından otomatik olarak uygulanacak ve firmalar söz konusu yaptırımlara ilişkin olarak ayrıca resmi yazı ile bilgilendirilmeyecek. Söz konusu değişiklikler 9 Kasım 2018 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacak.

Yapılacak bildirimlere ilişkin TİTCK’nın hazırlamış olduğu Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu’na kurumun websitesinden ulaşabilirsiniz.

Sonuç

TİTCK, tıbbi cihaz sektöründeki firmalara yol göstermeye devam ediyor. Bu alandaki şirketler TİTCK duyurularını takip etmeli, Yönetmelik’teki usul ve esaslara uygun hareket ederek bilimsel ve eğitsel faaliyetlerine destek girişimleri için toplantı bildirimlerini yapmalıdırlar.