Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Bankacılık Kanununda Online Reklamlara ve Platformlara İlişkin Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda  (“Bankacılık Kanunu”), değişiklik yapan kanun 25 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanıp aynı tarihte yürürlüğe girdi. Değişiklikler bankacılık faaliyetleri kapsamındaki çevrimiçi reklamlara ilişkin önemli değişiklikler getiriyor.

Ne Değişecek?

Bankacılık Kanunu’nun 150’inci maddesinde yapılan değişikliklerle, aldatıcı reklamlar ile mücadele için yeni araçlar oluşturuldu.

  • Bankacılık Kanunu’nun 150’inci maddesi, gerekli izinler alınmaksızın bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesini gerçek ve tüzel kişiler için suç olarak düzenlemiştir. Değişikliklerle birlikte gerekli izinleri olmaksızın bankacılık faaliyetleri yürütüldüğü izlenimini uyandıran çevrimiçi reklamların erişime engellenmesi mümkün kılındı.
  • 150’inci madde uyarınca bu suçun İnternet üzerinden içerik ve yer sağlayıcıları Türkiye’de bulunan internet siteleri eliyle işlenmesi halinde bu sitelere erişim engellenebilecek ve bu erişim engeli hakim tarafından kaldırılıncaya kadar geçerli olacak.
  • Ayrıca 150’inci maddede yer alan suçun İnternet üzerinden içerik ve yer sağlayıcıları yurt dışında bulunan internet siteleri vasıtasıyla işlenmesi halinde bu internet siteleri BDDK’nın başvurusu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişime engellenecek.

Sonuç

Bankacılık Kanunu’nda yapılan değişiklik yanıltıcı çevrimiçi reklamlarla mücadele için yeni bir soluk getirmektedir. Ancak internet sitelerinin erişime engelleneceğine dair kısım muğlaktır ve yalnızca çevrimiçi reklamın kendisi değil, reklamın verildiği internet sitesi olarak da anlaşılabileceği için uygulamada karışıklığa ve orantısız erişime engelleme kararlarına yol açabilecektir.