Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Derneklerin Beyanname ve Bildirimleri Sunma Süresi Ertelendi

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim
Genel

Yeni Gelişme

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı (“Bakanlık”) 81 il valiliğine, derneklerin yıllık beyanname ve bildirimleri sunma süresinin ertelenmesiyle alakalı 03.04.2020 tarihli bir yazı (“Yazı“) gönderdi.

Yazı Ne Anlama Geliyor?

5253 sayılı Dernekler Kanunu (“Kanun“) uyarınca dernekler, yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını içeren beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Ek olarak derneklerin, yurtdışından yardım alınması, taşınmaz mal edinilmesi ve genel kurul toplantıları gibi çeşitli konuları da Kanun’da belirtilen süreler içerisinde mülki idare amirliğine bildirim yükümlülükleri bulunmaktadır.

Yazı, COVID-19 salgınının önlenmesi amacıyla 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik hastalığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmış olduğunu, bu kapsamda derneklerin yönetim faaliyetlerinde aksamalar yaşandığını, şehirlerarası ulaşımın kısıtlanmasıyla beraber farklı illerde bulunan dernek yöneticilerinin bir araya gelerek karar almasında zorluklar yaşandığının gözlemlendiğini belirtmektedir.

Ayrıca Yazı, sivil toplum kuruluşlarının genel kurul toplantıları ve eğitimleri dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 tarihi itibariyle geçici olarak ertelenmesinin de derneklerin faaliyetlerini etkilediğini belirtmektedir.

Sonuç

Tüm bu sebepler neticesinde, derneklerin yıllık beyannameleri ile Kanun’dan ve ilgili mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin verilme süreleri 01.08.2020 tarihine kadar geçici olarak ertelenmiştir.

Yapılan bu erteleme sayesinde, beyannamelerin Nisan ayı sonuna kadar ve Kanun’dan ve ilgili mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin her biri için belirtilen süreler içerisinde mülki idare amirliğine sunulamaması sonucunda dernekler herhangi bir idari yaptırım ile karşılaşmayacaklardır.

COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-desk/ adresinden ulaşabilirsiniz.