Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Enerji Piyasasında Önemli Değişiklikler Öngören Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunuldu

Hukuk Bültenleri
Enerji, Madencilik, Altyapı

Birden çok kanunda değişiklik yaparak enerji piyasasında önemli yenilikler öngören kanun teklifi (“Kanun Teklifi“) 16 Kasım 2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Bu bültenimizde Kanun Teklifi’nin genel içeriği ile amacını kısaca özetledik. Değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra yayımlayacağımız detaylı bültenimiz için lütfen takipte kalın.

Kanun Teklifi ile:

  • elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT ve enerji fonu payının kaldırılması suretiyle tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesi amaçlanmaktadır;
  • elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin düzenlemelerle uygulamada ortaya çıkan boşluk doldurulmakta ve şarj istasyonlarına ilişkin lisans yükümlülüğü ile ilgili gereklilikler düzenlenmektedir;
  • doğal gaz arz güvenliği kapsamında tüketicilerin korunmasına yönelik ek tedbirler alınmasının önü açılmaktadır;
  • enerji verimliliği uygulama projelerinin uygulama kapsamı tarım ve hizmet sektörünü de içerecek şekilde genişletilmektedir;
  • lisanssız elektrik üretim tesislerinin yenilenebilir enerji destekleme mekanizmasından faydalanması kapsamında ihtiyaç fazlası elektriklerini dağıtım sisteminin yanı sıra iletim sistemine de vermelerine imkân tanınmaktadır;
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Enerji Dönüşümü Dairesi Başkanlığı kurulmaktadır;
  • elektrik enerjisine ilişkin arz güvenliğinin sağlanması için gerekli durumlarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TEİAŞ tarafından düzenlenecek kapasite ihaleleri kapsamında Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının dikkate alınması öngörülmektedir. Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının mevcut projeksiyonlardan farklı olarak 20 yıldan daha uzun bir dönemi kapsaması planlanmaktadır.
Benzer içerikler