Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Türkiye’de Finansal Yeniden Yapılandırma – Yabancı Bankalar Oyuna Dönüyor!

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik“) ilişkin bir değişiklik taslağı (“Taslak Yönetmelik“) hazırladı ve bu taslak Türkiye Bankalar Birliği (“TBB“) üyesi bankalarla 1 Kasım 2018’de paylaşıldı.

Değişiklik ne getiriyor?

Taslak Yönetmelik’in bu şekilde yürürlüğe girmesi halinde:

  • Borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yabancı finans kuruluşları, alacaklı kuruluşların belli bir çoğunluğunun onayına veya başka bir şarta bağlı olmaksızın finansal yeniden yapılandırma sürecine katılabilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar çerçeve anlaşmalarla belirlenecek.
  • Türk bankalar, finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri, faktöring şirketleri sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları ve sistem işleticileri, borçlu olarak finansal yeniden yapılandırmaya başvuramayacak.
  • Yeniden yapılandırma sözleşmelerinin imzalanmasıyla alacaklara ilişkin zaman aşımı kesilmeyecek.

Sonuç

Yabancı finansal kuruluşlar, Yönetmelik ve Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Taslak Kanun’la ilgili çekincelerini BDDK ve TBB ile paylaşmıştı. Bu çekincelerin belli bir bölümü Taslak Yönetmelik’le cevaplanmış olacak.

Ayrıca, yabancı finans kuruluşlarının finansal yeniden yapılandırma sürecine katılmasına ilişkin usul ve esasların çerçeve anlaşmalarla belirlenmesi gerektiği için TBB tarafından hazırlanan ve BDDK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren çerçeve anlaşmada da değişiklik yapılması bekleniyor.

Benzer içerikler