Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Tüketici Kredilerine İlişkin Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”), tüketici kredilerinin vade tavanlarını yeniden düzenlemek ve bu tür kredilere yeniden yapılandırma imkânı tanımak amacıyla Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu değişiklikler, 1 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikler ne getiriyor?

  • Konut edinimleri, konut tadilatı amacıyla tüketicilere kullanılacak krediler veya bunların finansal kiralanması, diğer gayrimenkul amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ve bunların yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler dışında, tüketici kredilerinin vade tavanı 48 ay iken, yeni tavan 36 ay olacak.
  • Buna ek olarak, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılacak kredilerin vadesi ise 6 ayı aşamayacak. Kredilerin yeniden yapılandırılmasında da aynı vade limitleri uygulanacak.
  • Buna ek olarak, ilgili değişikliklerin 1 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olması sebebiyle her iki yönetmeliğe de geçici madde eklendi. Bu madde uyarınca, 1 Eylül 2018’den önce kullandırılan tüketici kredilerinin borç bakiyeleri, borçlunun 1 Eylül 2018’den itibaren bir yıl içinde talep etmesi durumunda en fazla 48 ay ile sınırlı olarak yeniden yapılandırılabilecek. Yeniden yapılandırma kapsamında borçluya ilave kredi kullandırılması durumunda ise, söz konusu ilave kredinin vadesi 36 ayı aşamayacak.

Sonuç

BDDK’nın söz konusu yönetmeliklerde yaptığı değişiklik uyarınca, belli tüketici kredileri haricinde, tüketici kredilerindeki en uzun vade seçeneği 36 ay ile sınırlandırıldı.

Benzer içerikler