Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Pay Tebliği’ndeki Son Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Sermaye Piyasası Hukuku
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

VII-128.1 No’lu Pay Tebliği’nin (”Tebliğ”) 27. maddesinde yapılan değişiklikler (“Değişiklikler“) 25 Temmuz 2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Ne Getiriyor?

Tebliğ’de yapılan önemli Değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

  • Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde toplamda sermayelerinin yüzde onunu aşan pay satışlarının; (i) ilgili ortaklıkların sermayesinin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da (ii) yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesi öncesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nca (”SPK”) esasları belirlenen pay satış bilgi formu düzenlenmesi ve bu formun satış öncesinde SPK’nın onayına sunulması öngörülmektedir.
  • Değişiklikler kapsamında pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğünün istisnaları arasında, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının sahip olduğu payların yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarının, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. alt fonları ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan diğer şirketlerin sahip oldukları paylar ile ortaklığın kendisi veya bağlı ortaklıkları tarafından geri alınan ortaklık payları yer alıyor.
  • Ayrıca, toptan satışlar, özel emir yolu ile yapılan satışlar veya likidite sağlayıcılık/piyasa yapıcılık işlemleri kapsamında yapılan satışlar ve halka açık ortaklık paylarının ikincil halka arzı da bu yükümlülükten muaf olacak.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler