Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri

Yeni Ödeme Hizmetleri Düzenlemelerine Uyum Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı

Hukuk Bültenleri
Finansal Teknolojiler - Fintek
Genel

Yeni Gelişmeler

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni ödeme hizmetleri düzenlemelerine uyum süresinin uzatımına ilişkin 28 Kasım 2022 tarihli bir önceki bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Düzenleme Ne Getiriyor?

1 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik“) ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ“) yer alan yeni düzenlemelere uyum süresi bir kez daha uzatıldı.

Bu kapsamda, Yönetmelik ve Tebliğ’e uyum için 28 Şubat 2023 tarihine kadar tanınan süre, 30 Nisan 2023 tarihine uzatıldı.