Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

VERBİS’e Günler Kala

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kaydolması gerekmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2018/88 sayılı kararı uyarınca VERBİS kayıt tarihleri belirlenmiş olup aşağıdaki veri sorumlularının en geç 30 Eylül 2019 tarihine kadar VERBİS kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir:

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ve
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları.

Bu kapsamda ilgili veri sorumluları, VERBİS kayıtlarında Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu’ndan” faydalanabilirler. Kılavuz’a buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Bilindiği üzere, Kanun’un 18. maddesi uyarınca VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında mevzuatta öngörülen idari para cezaları uygulanabilecek. Bu kapsamda ilgili veri sorumlularının 30 Eylül 2019 tarihine kadar VERBİS kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Benzer içerikler