Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yeni İhtisas Mahkemeleri Kuruluyor

Hukuk Bültenleri
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Hakimler Savcılar Kurulu’nun (“HSK“) yeni ihtisas mahkemeleri kurulmasına ilişkin kararları 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, hukuki uzmanlık gerektiren birçok alanda ihtisas mahkemelerinin kurulmasına karar verildi. Kararlara buradan ulaşabilirsiniz.

Hangi Alanlarda İhtisas Mahkemeleri Kurulacak?

İnsan hakları standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı, 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve bu doğrultuda, idari yargılama ile hukuk ve ceza yargılama faaliyetlerinde köklü değişiklikler yapılması planlanmış ve ihtisas mahkemelerinin kurulması öngörülmüştür. Bu doğrultuda, HSK kararları ile;

  • İdari yaptırım kararlarına karşı yapılacak başvurulara ilişkin olarak belirli sulh ceza mahkemelerinin,
  • Asliye ticaret mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, asliye ticaret mahkemesinin görev alanına giren davalara bakacak belirli asliye hukuk mahkemelerinin,
  • Tüketici mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, tüketici mahkemesinin görev alanına giren davalara bakacak belirli asliye hukuk mahkemelerinin
  • (i) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ndan, (ii) Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve muhtesat bedellerin tahsilinden, (iii) imar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebiyle oluşturulan iptotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesinden ve (iv) 775 Sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında ileri sürülecek tazminat taleplerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda belirli asliye hukuk mahkemelerinin,
  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalarda, belirli asliye ceza mahkemelerinin,
  • Çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde, bu mahkemelerin görev alanına giren davalara bakmak üzere ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinin,
  • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda düzenlenen davalara bakmak üzere, belirli iş mahkemelerinin,
  • Bilişim suçlarına, finansal suçlara ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da düzenlenen suçlara ilişkin davalarda belirli ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinin

ihtisaslaşmasına karar verilmiştir.

Mahkemelerin bilişim suçları ve finansal suçlarda ihtisaslaşmasına ilişkin detaylı bilgi içeren 01.12.2021 tarihli bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

HSK kararları ile mahkemelerin belirli ve hukuki uzmanlık gerektiren alanlarda ihtisaslaşması, yargı reformu ve İnsan Hakları Eylem Planı’nın hayata geçirilmesinde büyük bir önem ihtiva etmektedir. Kararlar, 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Benzer içerikler