Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Fikri Mülkiyet ve Teknoloji
Genel

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’da değişiklikler öngören 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 32487 sayılı ve 12 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Avrupa mevzuatına uyum sağlamayı hedefleyen değişiklikler, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, idari para cezaları ve itiraz merciine ilişkin düzenlemeler içeriyor ve değişikliklerin 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Veri sorumlularının, veri işleme ve aktarım süreçlerini, belirtilen yürürlük tarihine kadar değişiklikler uyarınca gözden geçirmeleri gerekmektedir.

Değişikliklere ilişkin hukuk bültenimize erişmek için aşağıdaki görsele tıklayınız

Benzer içerikler