Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Rekabet Kurumu Çevrim İçi Reklamcılık Sektörü Hakkında Sektör İncelemesi Başlattı

Hukuk Bültenleri
Rekabet Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde 06.03.2021 tarihinde yayımlanan duyuru ile çevrim içi reklamcılık alanındaki ulusal ve uluslararası güncel gelişmelerin yakından takip edilerek sektördeki davranışsal ve/veya yapısal rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla, Rekabet Kurulu’nun 21.01.2021 tarihli toplantısı ile sektör incelemesi başlatılmasına karar verildiği duyurulmuştur.

Duyuruda çevrim içi reklamcılık sektörünün, birçok hizmeti ve oyuncuyu içeren karmaşık bir tedarik zincirine sahip olup çift taraflı pazar özellikleri sergilediği ve çok çeşitli reklam türleri ile alt pazarlardan oluşan bir yapı olduğuna dikkat çekilere dünyada da rekabet otoritelerinin dikkatini çektiği ve araştırmalara konu olduğu belirtilmiştir.

Ülkemizde de son yıllarda geleneksel ortamdan dijital ortama yönelen yayıncılık sektörünün, e-ticaretin artması ile birlikte çevrim içi reklamcılığın büyük bir ivme kazandığı ve internet ile sosyal medya kullanım alışkanlıklarının ülkemizi önemli bir pazar haline getirdiği, rekabet hukuku perspektifinden bakıldığında az sayıda teşebbüsün veri büyüklüğü ve ürün portföyü çerçevesinde sahip olduğu pazar gücünün rekabet karşıtı endişeler barındırdığının altı çizilmiştir.

Yukarıda anılan hususlar çerçevesinde ilgili sektör incelemesi ile;

  • Sektörün yapısının ve işleyişinin,
  • Sektördeki yapısal ve/veya davranışsal rekabet sorunlarının,
  • Mevcut rekabet hukuku araçlarının etkin rekabetin tesisi bakımından yeterliliğinin,
  • Bu alanlara ilişkin olarak yeni araçların tartışılması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, piyasadaki oyuncularla görüşülmesi, tespit ve çözüm önerilerine yönelik çeşitli ortak çalıştayların düzenlenmesinin hedeflendiği belirtilmiş, paydaşların görüş ve önerilerini 21.06.2021 tarihine kadar Rekabet Kurumu’na iletmeleri gerektiği duyurulmuştur.

Rekabet Kurumu’nun duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Anlama Geliyor?

Rekabet Kurumu’nun dijital ekonomiyi mercek altına aldığını duyurduğu 08.05.2020 tarihinden itibaren, Rekabet Kurulu’nun 07.05.2020 tarihli ve 20-23/307 sayılı kararı kapsamında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı içerisine alınan dijital ekonomi incelemelerinin proaktif biçimde genişlemeye devam ettiği gözlemlenmektedir. Nitekim ilgili sektör incelemesinin, 16.07.2020 tarihinde e-pazaryeri platformlarına ilişkin başlatılan sektör incelemesi (E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi’ne ilişkin Hukuk Bülteni’mize buradan ulaşabilirsiniz) ile beraber Rekabet Kurumu’nun çevrimiçi pazarlara ilişkin yaklaşımı ve Rekabet Kurumu’nun gelecek faaliyetleri hakkında sektör oyuncularına fikir vermesi mümkündür.

Sonuç

Rekabet Kurumu, duyuruda da belirtildiği üzere sektördeki karar alıcılar ile teşebbüs, teşebbüs birlikleri ve diğer sektör paydaşlarını bir araya getirecek çalıştaylar düzenlemeyi hedeflemektedir. Bu temelde, sektör oyuncularının 21.06.2021 tarihine kadar görüş ve önerilerini Rekabet Kurumu’na sunmaları gerekmektedir. Buna ek olarak, Rekabet Kurumu’nun son dönemde dijital pazarlara ilişkin yoğun faaliyetleri gelecekte bu konuya ilişkin proaktif tutumunu sürdüreceğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilecektir.

Benzer içerikler