Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
29/09/2021

COVID-19: Enerji Piyasası Denetleme Kurumu Covid-19 Salgınını Mücbir Sebep Olarak Kabul Ettiğini Açıkladı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Enerji, Madencilik, Altyapı

Yeni Gelişmeler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK“) 2 Nisan 2020 tarihinde aldığı kararla COVID-19 salgınını Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 35. maddesi ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 19. maddesi kapsamında mücbir sebep olarak kabul etmiştir. EPDK’nın kararı 31089 sayılı Resmi Gazete’de 6 Nisan 2020 tarihinde yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Karar Ne Getiriyor?

Lisanslı Elektrik Üreticileri Açısından

Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında belirlenmiş aşağıda yer alan süreli yükümlülükleri, bu yükümlülüklerin 10 Mart 2020 veya sonrasında sona erecek olmaları koşuluna bağlı olarak, herhangi bir işleme gerek olmaksızın, bir defaya mahsus 3 aylık süre uzatımına tabi tutulmuştur:

  1. Önlisans süreleri ile üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dönem ile inşaat dönemi ya da Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 15. maddesi kapsamındaki yükümlülük erteleme süreleri,
  2. Önlisans veya üretim lisansı tadil işleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreler,
  3. Birleşme veya bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreler
  4. Eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreler,
  5. Önlisans veya lisans başvuruları kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması için verilen süreler, ve
  6. Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılması öngörülen başvurulara ilişkin süreler.

Lisanssız Elektrik Üreticileri Açısından

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulması öngörülen üretim tesislerinden bağlantı anlaşma süresi 10 Mart 2020 tarihinde veya sonrasında sonra erecek olan gerçek ve tüzel kişilere, herhangi bir işleme gerek olmaksızın ve bir defaya mahsus olmak üzere 3 aylık süre uzatımı sağlanmıştır.

Sonuç

EPDK, çıkardığı idari tedbirler ile COVID-19 salgını süresince enerji yatırımlarının devamlılığını sağlamak için enerji şirketlerine esneklik sağlamayı amaçlamaktadır. Bu idari tedbirler ile COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan operasyonel gecikmelerin sebep olabileceği zamansal sorunların en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda elektrik üreticilerinin, EPDK’nın kararı kapsamında mevcut yükümlülükleri var ise 3 aylık süre uzatımını dikkate almaları uygun olacaktır.

COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-desk/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler