Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Bazı Hijyen Ürünlerinin (Etil Alkol, Kolonya, Dezenfektan, vb.) İhracının İzne Tabi Olması

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

18 Mart 2020 tarihli ve 31072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) (“Değişiklik Tebliği”) ile bazı ürünler İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklenmiştir.

Tebliğler Ne Anlama Geliyor?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle piyasadaki talebi artan bazı kişisel hijyen ve hijyen ana maddesi ürünleri İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklenmiştir. Bu değişiklik ile, bu ürünlere ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nce, Ticaret Bakanlığı’nın İhracat Genel Müdürlüğü ön onayının alınmasının ardından kayda alınmaya başlayacaktır. İhracatı ön onaya tabi kılınan bu ürünler aşağıda listelenmektedir.

  • Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]
  • Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)
  • Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)
  • Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)
  • Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03) (tıbbi maske yapımında kullanılıyor)

Sonuç

Bu değişiklik ile yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle özellikle tıbbi maske ve dezenfektan gibi tıbbi hijyen ürünleri ve tüketicilerin sıkça kullandığı kolonya gibi kişisel hijyen ürünleri için öncelikle iç piyasadaki artan talebi karşılayabilmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla yukarıda listelenen ürün ve hammaddelerin ihracatı Ticaret Bakanlığı’nın ön onaya bağlanmıştır.