Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Veri Yönetimi Yasası kabul edildi

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

          Bu bültenimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

6 Nisan 2022’de Avrupa Parlamentosu Veri Yönetimi Yasasını (“DGA“) kabul etti. Avrupa Veri Stratejisi’nin bir parçası olan DGA, Avrupa Konseyi’nin onayı sonrasında kanun haline gelecek. Taslak DGA’nın İngilizce metnine buradan ulaşabilirsiniz.

DGA neyi kapsıyor?

DGA kapsamında, ilgili kişi haklarının korunmasının temin edilmesi şartıyla, veri aracıları arasında güven tesis edilerek ticari sırlar, kişisel veriler ve korunan fikri mülkiyet hakları gibi veri kategorilerinin yeniden kullanılmasına ve sektörler ile AB ülkeleri arasında paylaşılmasına olanak sağlanıyor.

Veri işlemenin yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve sunumundaki etkisi dikkate alındığında, DGA ile veri ekonomisinin oluşturulmasında önemli bir adım atılmıştır. DGA’nın hayata geçirilmesiyle birlikte yapay zeka alanında araştırma ve üretim süreçlerinde veri kullanımın artması ve AB’nin dijital dönüşümünün hızlanması beklenmektedir.

DGA, verilerin yeniden kullanımına olanak tanımakta, veri altrüizmi kavramını ortaya koymakta ve veri aracılık hizmetleri sağlanması ile Avrupa Veri İnovasyon Kurumu’nun kurulmasını öngörmektedir. Taslak DGA metnine ilişkin detaylı hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

DGA ve Veri Yasası İlişkisi

Avrupa Birliği, Avrupa Veri Stratejisi kapsamında geçtiğimiz günlerde taslak Veri Yasası’nı yayımlamıştı. Avrupa Birliği, Veri Yasası ile farklı aktörlerin ve farklı sektörlerin verileri kullanabilmesine olanak sağlayan düzenlemeler öngörmektedir. DGA ile ise verilerin paylaşımını düzenleyerek farklı alanlarda verilerin kullanımını arttırmayı amaçlamaktadır. Taslak Veri Yasası ile ilgili hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

AB’nin veri stratejisine yönelik attığı adımlar doğrultusunda, DGA’nın kanunlaşması için son aşamaya yaklaşılmıştır. DGA ile AB ülkeleri arasında kamu sektörü verilerinin yapay zeka, sağlık, üretim ve benzeri alanlardaki yeniden kullanımının arttırılması ve veri paylaşımının teşvik edilmesi hedefleniyor.