Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
14/09/2021

Bankacılık Ücretlerinde Güncelleme

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

2020/4 No’lu Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Ücret Tebliği“) ve 2020/7 No’lu Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (“Finansal Tüketici Tebliği“) yapılan değişiklikler 9 Ağustos 2021 tarihli ve 31563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ücret Tebliği ile ilgili yayınladığımız geçmiş mevzuat bültenlerimize aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.esin.av.tr/tr/2020/02/26/bankalarin-ucret-ve-komisyonlarina-yeni-sinirlamalar/
https://www.esin.av.tr/tr/2020/04/07/merkez-bankasinin-uygulama-talimati-bankalarin-ucret-ve-komisyonlarina-netlik-getirildi/
https://www.esin.av.tr/tr/2021/01/05/2021-yili-fast-ile-basladi/

Değişiklik Ne Getiriyor?

Ücret Tebliği’nde yapılan önemli değişiklikler şu şekilde:

• Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmeyecek. Diğer bir ifadeyle, bu işlemler Ücret Tebliğ’inde öngörülen kredi tahsis, kullandırım, teminatlandırma, kredi kapama gibi ücret kalemlerine ilişkin sınırlamalara tabi olmayacak.

• Teminatlandırma için (taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin ve ipotek tesisleri ile ekspertiz işlemleri) alınabilecek ücret bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarın yüzde on beş fazlasını, hizmetin banka bünyesinde sunulması halinde ise hizmetin makul bedelini geçemeyecek.

• ATM’lerden yapilan elektronik fon transfer (“EFT“) islemlerinde, 1.000 TL veya daha düsük tutardaki islemlerde uygulanabilecek azami ücret işlem başına 2 TL yerine 4 TL’yi, 1.000 TL ile 50.000 TL arasindaki islemler için işlem başına 5 TL yerine 8 TL’yi aşamayacak.

• Yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak azami üye işyeri ücreti yüzde 1,90’i geçemeyecek. Bu oran daha önce 1,60 olarak belirlenmişti.

Sonuç

Değişiklikler ile bazı bankacılık ücret kalemleri güncellendi.

Benzer içerikler