Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Finansal Dalgalanmalar ile Mücadele İçin Yeni BDDK Önlemleri

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“) 23 Mart 2020 tarihinde yayımlanan basın açıklaması (”Basın Açıklaması”) ile koronavirüs salgını neticesinde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara istinaden banka bilançolarında net sermaye yeterliliği rasyosu (”SYR”) ve net döviz pozisyonu hesaplama kolaylığı sağlayan bazı tedbirleri duyurdu.
  •  BDDK, 31 Aralık 2020’ye kadar uygulanması öngörülen aşağıdaki tedbirleri açıkladı:
  1. Bankalar, belirli hallerde, Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında 2019 yılsonu döviz alış kurunu (5,9400) kullanabilecek.

Bu bağlamda, yukarıdaki kur, parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların:

  • Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve
  • ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken kullanılabilecek.
  1. Bankalar, sahip oldukları menkul kıymetlerden, 23 Mart 2020 itibariyle  “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” portföyünde yer alanlara ilişkin negatif net değerleme farklarını Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve SYR için kullanılacak özkaynak tutarında dikkate almayabilecek.  Ancak, 23 Mart 2020’den sonra edinilen bu tür menkul kıymetler yukarıdaki istisnaya tabi olmayacak.
  2. Bankalar, sahip olduğu menkul kıymetlerden, 23 Mart 2020 itibariyle portföylerinde yer alanların değer düşüş karşılıklarını yabancı para net genel pozisyonu hesaplamasında dikkate almayabilecek.  Ancak, 23 Mart 2020’den sonra edinilen portföyler yukarıdaki istisnaya tabi olmayacak.  Bankalar bu hesaplama için yukarıda 2. paragrafta belirtilen özkaynak tutarını kullanabilecek.

Sonuç

Basın Açıklaması’ndaki önlemler, salgın nedeniyle oluşması muhtemel makroekonomik riskleri azaltmayı amaçlıyor.

Bu Basın Bülteni ayrıca BDDK’nın, COVID-19 salgınının bankacılık sektörü üzerindeki ekonomik yansımalarını en aza indirmek için diğer düzenleyici makamlarla paralel şekilde, önlemler almaya devam edeceğini gösteriyor.

Benzer içerikler