Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

Türk Vatandaşı Olmayan Kişilerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yeni Düzenlemeler

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Gayrimenkul Hukuku
Genel

Yeni Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“), Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin (“Genelge“) gayrimenkul kıymetlerin satın alınmasına ilişkin esasları düzenleyen 13. maddesinde önemli değişiklikler yaptı. Genelge’de yapılan değişikliklerle TCMB, Türkiye Cumhuriyeti (“Türkiye“) ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taşınmaz ediminde döviz ile işlem yapma zorunluluğuna yönelik ek düzenlemeler getirdi. Türk vatandaşı olmayan gerçek kişilerin taşınmaz ediniminde dövizle işlem zorunluluğuna ilişkin daha önceden yayımladığımız hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Ek düzenlemeler neler getiriyor?

  • Türk vatandaşı olmayan kişilerin taraf olduğu gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde peşin ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden yerine getirilecek.
  • Kamu kurumları tarafından yapılan borçlandırmalar hariç olmak üzere, Türk vatandaşı olmayan kişilerin gayrimenkul satışı ve satış vaadi sözleşmelerinde yer alan ödeme yükümlülükleri kanuni ipotek yoluyla ifa edilemeyecek.
  • Türk vatandaşı olmayan ve yurtdışında yerleşik gerçek kişiler, Türkiye’deki gayrimenkul alımlarını yalnızca döviz kredisi kullanarak finanse edebilecekler ve kredi bedeli satıcı hesabına banka tarafından Türk Lirası olarak yatırılacak.
  • Türk vatandaşı olmayan ve yurtdışında yerleşik gerçek kişilerle akdedilecek finansal kiralama sözleşmelerinden gayrimenkul edinimine ilişkin olanlar, yalnızca yabancı para cinsinden düzenlenebilecek ve yabancı para cinsinden yapılacak ödemeler döviz alım belgesine bağlanacak.

Sonuç

Yapılan değişiklikler ile, Türk vatandaşı olmayan kişilerin Türkiye’deki gayrimenkul alımında dövizle işlem zorunluluğuna ilişkin belirsizlikler açıklığa kavuşturuldu.