Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mücbir Sebep İlanı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Vergi
Genel

Yeni Gelişme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ“) ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve Tebliğ’de belirtilen mükelleflerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Mücbir Sebep Hükümlerinden Kimler Faydalanacak?

Tebliğ kapsamında;

  • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,
  • Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,
  • Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin

01.04.2020 – 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22.03.2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecektir.

Mücbir Sebep Nedeniyle Ertelenen Vergi Yükümlülükleri

Yukarıda belirtilen kapsamda mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak;

  • 27.04.2020, 27.05.2020 ve 26.06.2020 tarihine kadar verilmesi gereken Mart-Nisan-Mayıs/2020 Muhtasar Beyannameleri (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin 27.07.2020 sonuna kadar; bu kapsamdaki beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin sırasıyla 27.10.2020, 27.11.2020 ve 28.12.2020 günü sonuna kadar,
  • 30.04.2020, 01.06.2020 ve 30.06.2020 tarihine kadar verilmesi gereken Mart-Nisan-Mayıs/2020 “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme sürelerinin 27.07.2020 günü sonuna kadar,
  • 30.04.2020, 01.06.2020 ve 30.06.2020 tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken Mart-Nisan-Mayıs/2020 e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma ile, aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine yüklenmesi gereken Mart-Nisan-Mayıs/2020 “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27.07.2020 günü sonuna kadar

uzatılması uygun bulunmuştur.

Ayrıca, sokağa çıkma yasağına bağlı olarak mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.

Sonuç

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükellefler nezdinde mücbir sebep ilan etmiş ve bu mükelleflerin bazı vergi ödevlerinin yerine getirilme sürelerini ertelemiştir. Ertelenen vergi ödevlerinin yerine getirilmesinde yukarıda belirtilen sürelere dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Benzer içerikler