Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Devamsızlık Sebebiyle İş Akdinin Feshi

Hukuk Bültenleri
İş Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, 19 Ekim 2018 tarihli, 2017/9 E. ve 2018/10 K. sayılı kararı ile çalışanların hastalıkları sebebiyle İş Kanunu’nda belirtilen bekleme sürelerini aşan bir devamsızlık yaptıkları durumlarda, işverenlerin, iş sözleşmelerini haklı sebeple feshetmelerinden önce, çalışanlardan savunma almalarına gerek olmadığına hükmetmişti. Karar 9 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sonuç

Çalışanların, hastalıkları sebebiyle yaptıkları devamsızlıkların, ihbar sürelerini altı hafta aştığı durumlarda, işverenlerin iş sözleşmelerini haklı sebeple feshedebilmek için çalışanlardan savunma alması gerekliliği hususunda uygulamada tartışmalar mevcuttu.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun kararı uyarınca işverenlerin, çalışanların ihbar sürelerini altı hafta aşan bir süre boyunca sağlık sebepleri ile devamsızlık yaptıkları durumlarda, iş sözleşmelerini haklı sebeple feshetmeden önce çalışanlardan savunma almalarına artık gerek bulunmayacak.

Benzer içerikler