Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Varlık Barışından Yararlanma Süresi Yeniden Uzatıldı

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

      Bu bültenimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

7256 sayılı Kanun ile getirilen varlık barışı uygulaması, yurt dışında bulunan veya Türkiye’de bulunup işletme kayıtlarında yer almayan varlıkların Türkiye’ye getirilmesine ya da kayıtlara alınmasına yönelik çeşitli imkânlar sağlıyor. Söz konusu varlık barışının detaylarına buradaki bültenimizden ulaşabilirsiniz. Varlık barışından yararlanılması için yapılması gereken bildirime ilişkin süre 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2021’den 30 Haziran 2022’ye kadar uzatıldı.

Yeni Gelişmeler

31 Aralık 2021 tarih ve 31706 sayılı 6. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7256 sayılı Kanun“) kapsamında getirilen varlık barışı uygulamasının süresi 6 ay daha (30.06.2022 tarihi dâhil olmak üzere bu tarihe kadar) uzatıldı.

Karar Ne Anlama Geliyor?

Gelir Vergisi Kanunu’na (“GVK“) 7256 sayılı Kanun’la eklenen Geçici 93. madde ile yeni bir varlık barışı uygulaması getirilmiş ve yurt dışında bulunan veya Türkiye’de bulunup işletme kayıtlarında yer almayan varlıkların Türkiye’ye getirilmesine ya da kayıtlara alınmasına yönelik çeşitli imkânlar sağlanmıştı.
Söz konusu düzenlemeden yararlanmak için,

  • yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası varlıklarının, banka veya aracı kurumlara,
  • Türkiye’de bulunmakla birlikte işletme kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarınsa vergi dairelerine

30 Haziran 2021’e kadar bildirilmesi gerektiği düzenlenmiş ve sonrasında bu süre 31 Aralık 2021’e kadar uzatılmıştı. Karar ile birlikte, bu bildirimlerin yapılmasına ilişkin süre 6 ay daha uzatıldı. Buna göre, bildirimler 30 Haziran 2022’e kadar yapılabilecek. Bununla birlikte, GVK’nın Geçici 93. maddesinde varlık barışından yararlanılması süresinin Cumhurbaşkanı tarafından en fazla 1 yıla kadar uzatılabileceği öngörüldüğünden, 30 Haziran 2022 tarihinden sonra bu kapsamda ilave bir uzatma söz konusu olmayacaktır.

Sonuç

Karar ile birlikte 7256 sayılı Kanunla getirilen varlık barışı uygulamasının süresi uzatılarak henüz yararlanmamış olanların da 30 Haziran 2022 tarihine kadar varlık barışından yararlanmasına imkân sağlanıyor. Ancak, düzenleme kapsamında varlık barışı seçeneğini değerlendiren mükelleflerin bu sürenin tekrar uzatılamayacağını göz önünde bulundurmasında yarar görüyoruz.