Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Yayınlar
09/06/2022

Rapor: Hukuki Uyuşmazlık Çözümlerinin Geleceği Üzerine

Yayınlar
Covid-19
Uyuşmazlık Çözümü

Esin Avukatlık Ortaklığı olarak hazırladığımız “Hukuki Uyuşmazlık Çözümlerinin Geleceği Üzerine” raporumuzu dikkatinize sunarız.

Küresel ekonominin dönüm noktasında olduğu bu günlerde, Covid-19’un hukuk dünyasına da etkilerinin olması kaçınılmaz olacaktır. Esin Avukatlık Ortaklığı’nın bu çalışması, Covid-19’un hukuk dünyasına etkisi ve Türkiye’de hukukun dijitalleşmesi konularında genel bir bilgi vermekte ve bu anlamda mahkemeler ile tahkimin geleceğine ilişkin öngörülerde bulunmaktadır.

Bu çalışmanın ileriki yıllarda yapılacak çalışmalara da ışık tutacağı düşünülmektedir.

Rapordan önemli bulgular:

  • İçinde bulunduğumuz “Endüstri 4.0” çağı geniş bir dijital dönüşümü zorunlu kılmaktadır.
  • Hukuk dünyası da diğer sektörler gibi dijital dönüşümü benimsemekte ve Legal Tech araçlarıyla hızla değişen ve gelişen çağa uyum sağlamaya çalışmaktadır.
  • Özellikle Covid-19 salgınıyla beraber tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yargılama faaliyetlerinde teknolojinin yardımına duyulan ihtiyaç artmıştır.
  • Dünyada ve Türkiye’de tahkim kurumları Covid-19 sürecinde geçmiş teknolojik imkanlardan da yararlanarak çeşitli dijital uygulamaları kullanmış ve süreci sağlıklı şekilde yürütmeye çalışmıştır. Mahkemeler bakımından ise salgın süresince hak kayıplarının yaşanmasının ve salgının yayılmasının önüne geçebilmek amacıyla yaklaşık üç aylık bir süre boyunca duruşmaların yapılması ertelenmiş ve kanuni süreler durdurulmuştur. Devam eden süreçte ise Türk Yargısı daha önceden uygulamaya konmuş teknolojiler sayesinde yargısal faaliyetlerin devamlılığını sağlayabilmiştir.
  • Raporda Türkiye’de tahkim kurumlarının ve mahkemelerin Covid-19 sürecinde aldığı önlemler anlatıldıktan sonra, pandemi öncesinde uygulamaya konulmakla beraber özellikle bu süreçte kullanımı artan teknolojiler hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca gelecekte dijital dönüşümün hangi noktalara varabileceği, yapay zekâ ve Legal Tech araçlarının uyuşmazlık çözümüne yansımalarının nasıl olacağı hakkında da bazı öngörülere yer verilmektedir.

Raporu indirmek için görsele tıklayın.