Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Döviz İşlemlerine İlişkin Olarak Merkez Bankası’na Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi Tanındı

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (“TCMB”) esas sözleşmesinde değişiklik yapan Bakanlar Kurulu kararı 23 Haziran 2018 tarih ve 30457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Ne Getiriyor?

  • Değişiklik ile daha önce Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, Sermaye Hareketleri Genelgesi ve ilgili tebliğler (“Kambiyo Mevzuatı”) ile yürürlüğe giren yeni döviz borçlanmalarına ilişkin rejim kapsamında TCMB’ye, gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla bu kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi isteme yetkisi tanındı. Bu bilgi ve belgelerin toplanması, izlenme yöntemi ve kapsamına ilişkin usul ve esasları ise TCMB’nin belirleyeceği öngörüldü.
  • Bilgi ve belgelerin toplanmasında destek hizmeti kuruluşlarından yardım alınması durumunda ise hem destek hizmeti kuruluşu hem de bu kuruluşun çalışanlarının TCMB’nin esas sözleşmesi kapsamında sır saklama yükümlülüğünün olduğu ve bu yükümlülüğe aykırı harekette hapis cezası ve adli para cezasına hükmolunacağı hüküm altına alındı.

Sonuç

Döviz borçlanmalarına ilişkin olarak Kambiyo Düzenlemeleri ile getirilen sınırlama ve yükümlülüklere ek olarak TCMB’ye de gerçek ve tüzel kişilerden bu kapsamda bilgi ve belge talep etme yetkisi tanınmış oldu.

Benzer içerikler