Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri

Dijitalleşmede Yeni Dönem: Veri Yönetimi Yasası Kabul Edildi

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

               Bu bültenimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

Veri Yönetimi Yasası (“DGA”), 3 Haziran 2022 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazete’sinde yayımlandı. DGA, 23 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe girecek ve yürürlüğe girdikten 15 ay sonra şirketler üzerinde bağlayıcı olacak. Kabul edilen metnin İngilizce’sine buradan ulaşabilirsiniz.

DGA neyi kapsıyor?

DGA kapsamında, ilgili kişi haklarının korunmasının temin edilmesi şartıyla, veri aracıları arasında güven tesis edilerek ticari sırlar, kişisel veriler ve korunan fikri mülkiyet hakları gibi veri kategorilerinin yeniden kullanılmasına ve sektörler ile AB ülkeleri arasında paylaşılmasına olanak sağlanıyor.

Veri işlemenin yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve sunumundaki etkisi dikkate alındığında, DGA ile veri ekonomisinin oluşturulmasında önemli bir adım atılmıştır. DGA’nın hayata geçirilmesiyle birlikte yapay zeka alanında araştırma ve üretim süreçlerinde veri kullanımın artması ve AB’nin dijital dönüşümünün hızlanması beklenmektedir.

DGA, verilerin yeniden kullanımına olanak tanımakta, veri altrüizmi kavramını ortaya koymakta ve veri aracılık hizmetleri sağlanması ile Avrupa Veri İnovasyon Kurumu’nun kurulmasını öngörmektedir. Taslak DGA metnine ilişkin detaylı hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Kısa süre içerisinde, 23 Haziran 2022 tarihinde DGA yürürlüğe girecek. DGA kapsamındaki şirketlerin önümüzdeki 15 ay içerisinde DGA’daki yükümlülükleri inceleyerek uyum süreçlerini yürütmeleri gerekmektedir.

Benzer içerikler