Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Helal Akreditasyon Uygulamasına İlişkin İki Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Sağlık Hukuku
Genel

Yeni Gelişmeler

Helal Akreditasyon Kurumu’nun (“Kurum”) 2019 yılı hedefleri kapsamında çalışmasını duyurduğu üç düzenlemeden ikisi hayata geçirildi. Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik ve Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 16 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikler Ne Getiriyor?

Gıda, eczacılık, turizm, finans, kozmetik, tekstil ve lojistik sektörleri, helal uygunluk faaliyetlerinin yürütüldüğü sektörlerin başında geliyor.

Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik, 2018’de faaliyetlerine başlayan Kurum’un helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına yönelik akreditasyon faaliyetlerine ilişkin genel çerçeveyi çiziyor. Mevzuat uyarınca, ürün ve hizmetlere ilişkin helal uygunluk değerlendirmesi yapma yetkisi münhasıran Kurum tarafından akredite edilmiş kuruluşlara tanınıyor. Yönetmelikte helal uygunluk değerlendirmesi “bir ürün, proses, hizmet, sistem, kişi veya kuruluşa ilişkin helale yönelik ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreç” olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte, helal uygunluk değerlendirme işlemlerinin yeterli ve güvenilir olarak yürütülmesini temin etmek amacıyla uyulması gereken usul ve esaslar da Yönetmelik ile belirlendi. Bu süreç ile birlikte piyasadaki ürünlerin, çerçevesi Kurum tarafından belirlenen helal sertifikasını alması ve ürünler üzerinde ilgili ibarelerin bulunabilmesine olanak tanınıyor.

Helal uygunluk değerlendirmesi için uluslararası standartlar da göz önünde bulundurularak hazırlanmış olan Yönetmelik’te aynı zamanda helal uygunluk değerlendirmesinin içeriğine ilişkin usul ve esasların belirlendikten sonra Kurum internet sitesinden ilgililere duyurulacağı da belirtilmiştir.

Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile de Kurum’un danışma kurulunun oluşumu, görevleri ve toplantı usulleri ile ilgili hususlar belirlenmiş oldu.

Sonuç

Helal ürün üreticilerinin ve helal uygunluk faaliyetlerinin yürütüldüğü sektörlerde bulunan şirketlerin Kurum’un faaliyetlerini yakından takip etmesi faydalı olacaktır.

Benzer içerikler