Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adlarında Amblem Kullanımı Zorunlu Hale Geliyor

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişme

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK“) 2. ve 46. maddelerine dayanılarak hazırlanan Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği (“Yönetmelik“) 10 Ocak 2018’de yürürlüğe girmek üzere 29 Aralık 2017 tarihinde yayımlandı.

Yönetmelik Neler Getiriyor?

Yönetmelik uyarınca, amblem, tescilli coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları tescil belgesinde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlanmasında faaliyet gösterenler tarafından kullanılacak. Yönetmelik, Türkiye’de tescilli coğrafi işarette amblem kullanımını zorunlu tutarken Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında ülkemizde korunması gereken yabancı ülkelere ait coğrafi işaretler için amblem kullanımını bu kuralın dışında bırakmaktadır.

Amblem, SMK hükümlerine uygun olarak coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı ile birlikte ürün veya ambalaj üzerinde ve ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda ise işletmede kolayca görünecek şekilde kullanılacak.

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı üzerinde kullanılacak logolar Yönetmelik’in 1 No’lu Ek’inde gösterilmekte olup ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (“Türk Patent“) resmi sitesinden temin edilebilecektir. Bu noktada, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı üzerinde bu amblemleri kullanacakların, amblemleri değiştirmeden kullanmaları gerektiğini hatırlatmak gerekiyor.

Sonuç

Amblem kullanma zorunluluğu, Türkiye’de tescil edilen coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının tescilli olduğunu kamuoyuna anlatma ve bu alandaki korumayı denetlenebilir hale getirme amacı taşıyor. Tescilli coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları tescil belgesinde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenlerin, amblem kullanma zorunluluğu ile ilgili Yönetmelik’e uyumluluğun sağlanması amacıyla adımları atması gerekecektir.

Benzer içerikler