Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

BDDK’dan İzinsiz Bankacılık Faaliyetlerine Müdahale

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Türk Hukukunda Bankacılık Faaliyetleri

5411 sayılı Bankacılık Kanunu (”Kanun”) uyarınca, (nakdi veya gayrinakdi kredi tesis etmek, mevduat kabul etmek, banka kartı/kredi kartı ihraç etmek gibi) Kanun’un 4. maddesinde sayılan bankacılık faaliyetleri ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“) tarafından verilecek bankacılık faaliyet izni ile yürütülebilmektedir.

Böyle bir izin olmaksızın bu faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya tüzel kişilerin görevlileri üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 500.000 TL’ye kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Ayrıca faaliyet iznine sahip olmaksızın ticari unvanlarında, reklamlarında veya kamuoyu açıklamalarında banka adını veya banka gibi faaliyet gösterdikleri izlenimi yaratan ifadeleri kullanan gerçek kişi veya tüzel kişilerin görevlileri bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 500.000 TL’ye kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Yeni Gelişmeler

  • BDDK 4 Aralık 2019 tarihinde Eurobank Kos. SH. A.’nın (”Şirket”) (i) teminat mektubu ihraç ederek bankacılık faaliyetlerinde bulunduğu; (ii) internet sitesinde bankacılık, finansal kiralama ve faktoring işlemleri yaptığı ve (iii) kredi kartı çıkardığı izlenimi yaratan ifadeler kullandığını tespit ettiğine dair bir basın duyurusu yayımladı. BDDK bu duyuruya Şirket’in gerçekleştirdiği bu fiillerin izinsiz bankacılık faaliyeti teşkil ettiğini de ekledi ve Şirket’in yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Sonuç

Duyuru, uzun zaman sonra ilk defa BDDK’nın izinsiz bankacılık faaliyetlerine ilişkin önlem aldığı ve suç duyurusunda bulunduğu örnek olması sebebiyle, önem arz etmektedir. BDDK’nın piyasadaki gelişmeler ve izinsiz faaliyetlere ilişkin yakın takibinin devam edeceği ve bundan sonraki benzer girişimlere karşı da benzer önlemleri alabileceği anlaşıldığından, piyasa oyuncularının izinsiz bankacılık faaliyeti niteliği sayılabilecek iş ve işlemlerden kaçınması gerekmektedir.