Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

TRABİS dönemi çok yakında başlıyor: TRABİS döneminde bir com.tr alan adının yaşam döngüsü nasıl olacak?

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

              Bu bültenimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (“ODTÜ“) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“) arasında imzalanan 21 Aralık 2018 tarihli protokol uyarınca “.tr” uzantılı alan adlarının yönetim ve tahsisine ilişkin her türlü yetki Nic.tr’den BTK’ye devredilmiştir. Geçtiğimiz günlerde Nic.tr tarafından, “.tr” uzantılı alan adları yönetiminin BTK’ye devrinin Ocak 2022 itibariyle tamamlanmasının beklendiği kullanıcılara duyuruldu. Söz konusu devrin tamamlanmasını takiben yakın bir tarihte Nic.tr adlı platform tamamen kapatılacak ve “.tr” Ağ Bilgi Sistemi (“TRABİS“) faaliyete geçecektir. TRABİS döneminin başlamasıyla beraber, “.tr” uzantılı alan adlarının tahsisi, transferi ve yenilenmesi gibi birçok prosedürde radikal değişiklikler meydana gelecektir. Nic.tr’nin bahsi geçen duyurusuna dair kaleme aldığımız hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni gelişme

BTK ve ODTÜ arasında imzalanan Aralık 2018 tarihli protokol uyarınca “.tr” Kayıt Otoritesi yetkisi Nic.tr’den BTK’ye devredilmiş olup bu devrin bir sonucu olarak Nic.tr’nin yakın zamanda kapatılacağı ve TRABİS’in eşzamanlı olarak faaliyete geçeceği duyurulmuştur. TRABİS döneminin başlamasıyla alan adlarının akıbeti yani, alan adlarının, tahsisinden transferine, yenilenmesinden silinmesine pek çok prosedürde önemli değişiklikler yaşanacak olup bu değişikliklere ilişkin temel bilgiler kullanıcıların süreci etkin takip edebilmesini sağlamak amacıyla METUnic üzerinden paylaşılmıştır. TRABİS döneminde bir alan adının yaşam döngüsünü şematize eden içeriğe buradan ulaşabilirsiniz.

TRABİS’in kullanıma açılması alan adlarının yaşam döngüsüne nasıl güncellemeler getirecek?

  • METUnic üzerinden paylaşılan “TRABİS Alan Adı Yaşam Döngüsü” diyagramına göre, kullanıma müsait bir alan adını kendi adına tahsis ettirmek isteyen ilgilinin başvuruda bulunması gerekir, başvurunun kabulü üzerine alan adı aktif hale gelecektir.
  • Aktif bir alan adının süresi dolduğunda alan adı duraklatılır. Şayet iki ay içinde gerekli ödeme yapılırsa alan adı tekrar aktif hale gelir ve erişime açılır. Alan adı duraklatıldıktan sonraki iki ay içinde gerekli ödeme yapılmazsa alan adı silinir.
  • Alan adının silinmesinden itibaren bir ay geçtikten sonra alan adı yeniden tahsis için ilan edilir ve böylelikle söz konusu alan adı kullanıma müsait hale gelerek üçüncü kişilerin başvurularına açılır.
  • Aktif haldeki alan adı için alan adı transferi başlatıldığında, alan adının tahsis edilmesinden itibaren altmış gün geçmemişse alan adı aktif halde kalmaya devam eder. Aktif halde kalmaya devam eden alan adı, alan adlarının yaşam döngüsüne bu basamaktan itibaren dahil olacaktır. Yani süresi dolduğunda duraklatılacak, iki ay içinde ödeme yapılmazsa silinecek ve bunu takip eden bir ayın sonunda da tahsis için yeniden ilan edilecektir. Alan adı transferine konu edilen alan adının tahsis edilmesinden itibaren altmış gün geçmişse alan adının yeni kayıt kuruluşuna geçişi tamamlanır.
  • İnternet alan adı sahibi, alan adının süresi dolmadan kullanıma son vermek istemesi durumunda alan adından feragat edebilir. Böyle bir durumda internet alan adı sahibinin iki ay içerisinde feragat etmekten vazgeçme imkanı mevcut olup bu imkanın kullanılması sonucu, alan adı aktif olarak kalmaya devam ederek alan adlarının yaşam döngüsüne bu basamaktan itibaren tekrar dahil olacaktır. Şayet alan adından feragat etmek isteyen internet alan adı sahibi, iki ay içerisinde vazgeçme beyanında bulunmazsa feragat işlemi tamamlanır ve böylelikle internet alan adı sahibi, alan adından doğan her türlü hakkından feragat etmiş olur. Bunun sonucunda, söz konusu alan adı yeniden tahsise açılarak kullanıma müsait hale gelir ve alan adlarının yaşam döngüsüne bu basamaktan itibaren dahil olur.

Sonuç

“.Tr” uzantılı alan adları yönetiminin BTK’ye devrinin tamamlanmasıyla Nic.tr tamamen kapatılacak ve TRABİS kullanıma açılacaktır. TRABİS döneminin başlaması, “.tr” uzantılı alan adlarına ilişkin birçok işlemde köklü prosedür değişikliklerini de beraberinde getirecektir. Geçiş sürecinin doğru takip edilebilmesi için Nic.tr’nin internet sitesi, sosyal medya hesapları ve e-posta iletileri aracılığıyla yapacağı bilgilendirmelerin alan adı sahipleri tarafından dikkatle takip edilmesi hak kayıplarının önlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.