Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Devlet Bankalarının Donuk Alacaklarının Satışı

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), devlet bankalarının ve finansal kuruluş niteliğini haiz bağlı ortaklıklarının (“Satıcılar”) donuk alacaklarının varlık yönetimi şirketlerine satılmasına ilişkin yeni bir yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımladı.

Yönetmelik, 11 Ağustos 2017 tarihinde 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve aynı gün yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin Kapsamı

  • Yönetmelik uyarınca Satıcılar, donuk alacaklarının niteliklerini, verimlilik, piyasa şartları, ödeme potansiyeli, teminat durumu, kredi borçlusunun varlık durumu gibi hususları göz önüne alarak yürütecekleri bir fayda ve maliyet analiziyle belirleyecekler.
  • Satıcıların, ayrıca BDDK’nın iç sistemlere ilişkin düzenlemelerine de uyması ve. donuk alacaklarının satışına yönelik politikalarının, satış yöntemleri, satışa konu olacak alacakların taşıması gereken hüküm ve koşullar ile yapılacak ihale süreçlerini de kapsaması gerekecek.

Sonuç

BDDK bu Yönetmelik ile Satıcılar’ın donuk alacaklarının satışını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.