Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

TCMB Kredi Kullanım Sınırlamalarını Yumuşattı

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yeni bir değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Bu kapsamda, döviz kredisi kullanımı ile yurt dışından rotatif kredi kullanımı yasaklarına ilişkin bazı istisnalar getirildi.

Değişiklik ne getiriyor?

  • Değişiklik öncesinde, bankalar ve finansal kuruluşlar haricindeki Türkiye’de yerleşik kişilerin, yurt dışından rotatif kredi kullanması yasaktı. Değişiklik ile Türkiye’ye getirilmeden kullanılabilen krediler bakımından (ECA kredileri, yurt dışındaki işlerle ilgili kullanılan krediler, gemi finansmanına ilişkin krediler gibi) belirli şartlar dâhilinde yurt dışından rotatif kredi kullanılması mümkün hale geldi. Bu kapsamda, kredinin yurt dışındaki işlerden elde edilen gelirlerle yurt dışında ödenmesi ve Türkiye’den söz konusu geri ödemeye ilişkin herhangi bir kaynak çıkışı olmaması şartıyla, sadece yurt dışındaki söz konusu iş ile ilgili olarak yurt dışından rotatif kredi kullanılabilecek. Ancak söz konusu rotatif kredilerin geri ödemeleri için kullanılan yurt dışındaki işlerden elde edilen gelirler, döviz kredisi kullanımı kapsamında döviz geliri olarak beyan edilemeyecek.
  • Türkiye’de yerleşik kişilerin (i) yatırım teşvik belgesi kapsamında veya (ii) gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan makine ve cihazların finansmanı için yapacakları finansal kiralama işlemleri için döviz geliri şartı aranmayacak.
  • Bankaların ve finansal kuruluşların yalnızca finansal güçlük nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremeyen ya da getiremeyecek olan borçlu lehine tanıdığı imtiyazlar döviz kredisi kullanımı kısıtlamaları kapsamında yenileme olarak değerlendirilmeyecek.

Sonuç

Değişiklik ile birlikte Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacağı kredilere ilişkin sınırlamalar bir miktar daha yumuşatılmış oldu.

Benzer içerikler