Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Borsa İstanbul Sermaye Piyasalarını Hareketlendirmek İçin Yenilikler Yapmayı Sürdürüyor

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Yeni Gelişmeler

8 ve 18 Ağustos 2017’de yayımladığımız mevzuat değişikliği bültenlerimizde Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul”) kotasyon şartlarında yapılan değişiklikleri ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik mevzuat gelişmelerini incelemiştik. 13 Ekim 2017 tarihinde Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi’nde (“Yönerge”) kotasyon şartlarına dair yeni bir istisnanın yürürlüğe girmesi ve borçlanma araçları için gözaltı pazarının oluşturulması amacıyla yeni bir değişiklik daha yapıldı.

Değişiklik ne getiriyor?

  • Yıldız Pazar Grup 2’de kotasyon için başvuru yapacak ihraççılardan, özsermaye/sermaye oranının 1,00’den büyük olması şartını sağlayamayanlar, özsermayelerinin pozitif olması ve bağımsız denetimden geçmiş en son finansal tablolarındaki özsermaye tutarına halka arzdan elde edilecek paylara ilişkin primler ile artırılan sermayenin nominal tutarı eklenerek hesaplanacak özsermaye/sermaye oranlarının 1’den büyük olması şartıyla kotasyon için başvuru yapabilecek.
  • Borsa İstanbul, ihraççıların 8 Ağustos 2017’de yayımladığımız mevzuat değişikliği bültenimizde detaylarını açıkladığımız istisnanın (son iki mali yılda kar etmemiş ve/veya ilgili Pazar için gerekli özsermaye/sermaye oranını sağlayamayan şirketlere ilişkin kotasyon istisnası) şartlarını yerine getirip getirmediğinin tespiti incelemesini, bu ortaklıklarca sunulmasını öngördüğü projeksiyonlar yerine söz konusu ortaklıklar tarafından verilecek bilgiler kapsamında yapacak.
  • Borsa İstanbul yönetim kurulu, ilgili borçlanma araçlarının Yönerge kapsamında kottan çıkarılma şartlarını sağlaması halinde, bunları kottan çıkarmak yerine, Kesin Alım Satım Pazarı bünyesinde işlem gören borçlanma araçları ve kira sertifikalarını kurulacak Gözaltı Pazarı’na ve Pay Piyasası’nda işlem gören gayrimenkul sertifikaları ve kira sertifikalarını ise Yakın İzleme Pazarı’na alabilecek.

Sonuç

Son değişikliklerle, Yıldız Pazar Grup 2 nezdinde yapılacak halka arzların artırılması, Yıldız Pazar Grup 1 ve Grup 2’de gerçekleştirilecek halka arzların daha da kolaylaştırılması ve problemli borçlanma araçları ile ilgili olarak, Borsa İstanbul’un sahip olduğu önlemlerin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.