Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kamu İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklikler Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

 

Yeni Gelişme

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelikler“) 26 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikler Neler Getiriyor?

Yönetmelikler’de yapılan başlıca değişiklikler şu şekildedir:

  • Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde, teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden, aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) veya diğer kamu kurum ve kuruluşu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik belgeleri sunmaları istenecek.
  • Mal İhaleleri Uygulamaları Yönetmeliği’ne tabi ihalelerde isteklilerden ayrıca, ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları istenecek.
  • İhalede aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilecek.
  • İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından verilecek kesin teminat mektupları, geçici teminatlar için öngörülen yönteme uygun olarak düzenlenebilecek.
  • Kesin teminat mektuplarının elektronik ortamda sunulmasına ilişkin usul ve esaslar Kamu İhale Kurumu (“Kurum“) tarafından belirlenecek. Kurum, belgelerin elektronik ortamda sunulmasına ilişkin zorunluluk getirebilecek.

Sonuç

Teklif fiyat sınırının altında teklif sunan istekliler, aşırı düşük teklif açıklamalarıyla birlikte kuruluşların internet sayfasından sorgulanamayan tevsik edici belgeleri sunmalıdır. Geçici teminat mektuplarının elektronik ortamda düzenlemesine ilişkin düzenlemeler kesin teminat mektupları için de uygulanabilecektir. COVID-19 sürecinde artış gösteren e-ihalelerde kesin teminat mektuplarının elektronik ortamda sunulması zorunlu kılınabilecektir.

Benzer içerikler