Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

HSK’dan Bilişim Suçları ve Finansal Suçlar İhtisas Mahkemeleri Kurulmasına İlişkin Yeni Karar

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Finansal Teknolojiler - Fintek
Finansal Kurumlar

Hakimler ve Savcılar Kurulu (“HSK”) yeni ihtisas mahkemelerinin kurulmasına karar verdi. HSK’nın kararları uyarınca bilişim suçları ve finansal suçlar artık ihtisas mahkemelerinde görülecek.

Yeni Gelişme

HSK’nın yeni ihtisas mahkemeleri kurulmasına ilişkin kararları 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İlgili kararlar uyarınca bilişim suçları ve finansal suçlar, diğer bazı suçlarla birlikte ihtisas mahkemeleri tarafından görülecek. HSK’nın kararları 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak. Kararlara buradan ulaşabilirsiniz.

Kararlar neleri kapsıyor?

İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında finans, sendika, imar ve kamulaştırma gibi alanlar ile vergi ve bilişim suçları bakımından ihtisas mahkemeleri belirlenmesi uygulama takvimine alınmış ve sorumlu kuruluş olarak HSK belirlenmiştir. Bu doğrultuda HSK, bilişim suçları ve finansal suçlar davalarına bakan iki veya daha fazla mahkeme bulunan mahallerde uygulama birliğinin sağlanması ve verimliliğin arttırılması amacıyla ihtisaslaşmaya gidilmesine karar vermiştir.

Bilişim Suçları

HSK bilişim suçlarından kaynaklanan dava ve işlerin niteliklerin farklılığına dikkat çekerek Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen aşağıdaki bilişime ilişkin suçların ihtisas mahkemelerinde görülmesine karar vermiştir:

  • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen nitelikli hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık,
  • kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanımlaması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık,
  • Bilişim sistemine girme; sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,
  • banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
  • yasak cihaz veya programlar,
  • bilişim alanında yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması,
  • 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da düzenlenen suçlardan kaynaklanan suçlar.

Finansal Suçlar

  • HSK, bilişim suçlarına ilişkin yaklaşımına benzer şekilde, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’dan (”Ödeme Hizmetleri Kanunu” kaynaklanan dava ve işlerin niteliklerinin farklılığına dikkat çekerek Ödeme Hizmetleri Kanunu’nda düzenlenen suçlara (örneğin yetkisiz ödeme hizmeti sunulması) ilişkin davaların HSK tarafından tayin edilen ihtisas mahkemelerinde görülmesine karar vermiştir.

Sonuç

Finans teknolojileri ve bilişim alanlarındaki uyuşmazlıkların artması ile birlikte, bu alanlardaki iş yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak ihtisas mahkemelerinin kurulmasına karar verilmiştir. Tüm ilgililer, ihtisas mahkemelerine ilişkin düzenlemeleri ve ihtisas konusu uyuşmazlıkları incelemeli, bu husustaki gelişmeleri takip etmelidir.

Benzer içerikler