Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Eğlence Mekanları ve Açık Hava Etkinlikleri İçin Yeni Düzenlemeler

Hukuk Bültenleri
Gayrimenkul Hukuku
Genel

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 07 Ocak 2022 tarihli ve 31712 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, ses ve gürültü kirliliği kapsamında eğlence yerleri ve açık hava faaliyetleri hakkında önemli düzenlemeler getirdi.

Yönetmelik ne diyor?

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (“Yönetmelik“) kapsamında “çok hassas”, “hassas”, “az hassas” ve “hassas olmayan” şeklinde dört temel alan tipi tanımlanmış ve bu alanların yakını, bitişiği, altı ya da üstünde faaliyet gösteren işletme ve tesislerin, bu alanlar için öngörülmüş olan gürültü standartlarına uyması zorunluluğunu getirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre ilgili alanlarda uyulması gereken kurallar aşağıdaki tabloda değişiklik öncesi düzenleme ile karşılaştırmalı olarak açıklanmaktadır:

Tablodaki değişikliklere ek olarak, yapılan denetimlerde ihlal tespit edildiği durumlarda, denetim yapan personel veya birime hangi yaptırımın (süre verme veya kapatma gibi) uygulanacağına ilişkin karar verme yetkisi tanıyan hüküm de değişiklikle yürürlükten kaldırılmıştır.

Sonuç

Yönetmelik değişikliğinin genel itibariyle çok hassas ve hassas kullanım alanları arsında çevresel gürültüye ilişkin düzenlemelerin farklılaştırılmasını amaçladığı söylenebilir. Bununla birlikte, geçmişte bu alan tanımlarına ilişkin uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle yapılmak istenen düzenlemeler ve bu düzenlemelerin iptaline hükmeden yargı kararı[4] ışığında; yeni düzenlemenin uygulamada nasıl etkilerinin olacağı ilerleyen dönemde kapsam dahilindeki işletmeler için önem arz edecektir.

___________________________
hh
[1] Açık Eğlence Yeri: Oluşan sesin, bütün cephelerden atmosfere direk geçişine izin verecek şekilde olan eğlence mekânları.
[2] Yarı Açık Eğlence Yeri: En az bir cephesi veya üstü açık olan veya kullanılan yapı elemanı portatif veya açılıp kapanabilir özellikte olan, içeride oluşan sesin atmosfere direkt geçişine imkân verecek şekilde açıklık (kapı, pencere, havalandırma ve benzeri) bulunan eğlence mekânları.
[3] Kapalı Eğlence Yeri: Bütün cepheleri ve üstü yapı elemanları (beton, tuğla, cam ve benzeri) ile kapalı olan ve içeride oluşan sesin; kapı, pencere ve benzeri açıklıklardan atmosfere direkt geçişine imkân vermeyecek şekilde önlem alınmış eğlence mekânları.
[4] Danıştay 14. Dairesi’nin 23.10.2013 tarihli E.2011/13995 K.2013/7052 sayılı kararı