Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Destek Paketi Kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu Başvuru Ücretleri İndirildi

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından sanayici, küçük ve orta boyutlu işletmeler (“KOBİ”) ve girişimciler için hazırlanan Destek ve Önlem Paketi (“Paket”) açıklandı. Paket kapsamında fikri mülkiyet alanında getirilen değişiklikler 5 Eylül 2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Patent ve Marka Kurumu’nca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yürürlüğe girdi.

Neler Getiriyor?
Paket kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılacak marka, patent, faydalı model ve tasarım başvuru ücretlerinde %25 oranında indirim yapıldı ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin gecikme cezaları affedildi.

Sonuç

Bakanlık tarafından oluşturulan Paket kapsamında yapılan bu indirimler, sanayici, KOBİ ve girişimcilerin Ar-Ge faaliyetlerini ve sınai mülkiyet haklarını koruma altına almayı ve teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu indirim ve teşvikin önümüzdeki dönemde Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılacak başvuru sayısını arttırması bekleniyor.

Benzer içerikler