Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Sözleşmelerinin Döviz Üzerinden Düzenlenebilmesi Hususu Netleştirildi

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılacak birtakım sözleşmeler kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması yasaklanmış ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık“), yukarıdaki sınırlamalara ilişkin olarak istisnalar getirmeye yetkilendirilmişti. Bakanlık tarafından, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) yapılan değişikliklerle, dövizle ödeme yasağının istisnaları belirlenmişti.

Bu düzenlemeler kapsamında sigorta, reasürans ve emeklilik sözleşmelerinin dövizle ödeme yasağı kapsamına girip girmediği hususu tartışmalıydı.

Bakanlık tarafından Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne gönderilen 11 Aralık 2018 tarihli yazı ile bu sözleşmelerin yasak kapsamında olmadığı ve döviz üzerinden veya dövize endeksli olarak düzenlenebileceği belirtildi.

Benzer içerikler