Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

Bankacılık Ücretlerinde Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“), 10 Şubat 2020 tarih ve 31035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/4 sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ“) değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikler 23 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TCMB aynı şekilde Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Uygulama Talimatı’nı da güncelledi.

Değişiklikler Ne Anlama Geliyor?

Krediler:

  • Kredi tahsis ücretleri; ilk limit tahsisinde, tahsis edilen kredi limitinin % 0,25’ini, limit yenilemelerinde ise yenilenen limitin % 0,125’ini geçmeyecek.
  • Kredi kullandırım ücretinde azami tutar, rotatif krediler dışındaki kredilerde kullandırılan kredinin %1,1’i olmaya devam edecek.
  • Rotatif kredilerde kredi kullandırım ücreti, ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık %1’ini geçmeyecek. Önceden bu ücret, ilgili üç aylık dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesinin % 0,25’i olarak belirlenmişti.
  • Bir yıldan kısa vadeli kredi kullandırımlarındaki azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısına göre ücretin oransal olarak düşürülmesiyle uygulanacak.

Ayrıca, kredi tahsisi ve kredi kullandırımındaki azami ücret sınırlamalarının kapsamına ilişkin Tebliğ’e geçici madde eklendi. Buna göre, söz konusu azami ücret sınırlamaları, TCMB’nin 2022/20 sayılı Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’i kapsamında menkul kıymet tesisine tabi kredilere karşılık bankaların mali kuruluşlardan alabilecekleri ücretlere de uygulanacak.

Sonuç

Değişiklik ile bankaların ticari müşterilerden talep edebilecekleri azami kredi tahsis ve kullandırım ücretleri ile bunların uygulama alanında güncellemeler yapıldı.

Benzer içerikler