Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Elektronik İmza Mevzuatında Değişiklik Önerisi

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

          Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 28.07.2021 tarihinde internet sitesinde yayımladığı duyurusuyla, 13.07.2021 tarihli, 2021/İK-BTD/192 sayılı Kararı ile hazırladığı Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte (“Yönetmelik“) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nı (“Taslak Yönetmelik“) kamuoyu görüşüne açtı. Taslak Yönetmelik kamuoyu görüşünün alınabilmesini teminen otuz gün süreyle BTK’nın internet sitesinde yayımlanacak. Taslak Yönetmelik’e buradan ulaşılabilir.

Ne Değişecek?

Taslak Yönetmelik kapsamında Yönetmelik’in, Kimlik Doğrulama Yönetmeliği ile Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği (“EKDS Yönetmeliği“) doğrultusunda güncellenmesi öngörülmekte. Bu kapsamda Taslak Yönetmelik elektronik kimlik doğrulama ve kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesi süreçleri ile ilgili yeni düzenlemeler getiriyor.

Yönetmelik’e “Kimlik Kartına Nitelikli Elektronik Sertifika Yüklenmesi, Yenilenmesi ve İptali” başlıklı dördüncü bölümün eklenmesi öngörülmüş. Böylece Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika ve benzer altyapıyı kullanan farklı elektronik sertifikalar yükleyebilecek, bunları yenileyebilecek ve iptal edebilecek. ESHS ilgili işlemleri gerçekleştirebilmek için;

– BTK nezdinde rol ve güvenli iletişim sertifikası başvurusu yapmak,

– kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika yüklemek, bunları yenilemek ve iptal etmek amacıyla kullanılacak KEC’ye ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri BTK’ya iletmekle yükümlü olacak.

Kimlik kartı vasıtasıyla kimlik doğrulama işleminin EKDS Yönetmeliği’nin 30(1). Madde’sinin (h) bendine uygun olarak yapılması gerekecek. Bu amaçla üretilecek KDB’nin asgari içeriği Yönetmelik’e eklenecek 17. Madde’de belirtilmiş. 17. Madde’ye göre, kimlik doğrulama işleminin yapılmasından sonra, ESHS kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika yükleyebilecek. Kimlik kartındaki nitelikli elektronik sertifikanın yenilenmesine ilişkin hususlar Yönetmelik’e eklenecek 19. Madde’de, Kimlik kartındaki nitelikli elektronik sertifikanın iptal edilmesine ilişkin hususlar ise 20. Madde’de düzenlenmiş.

Son olarak, ESHS için mevcut birtakım bilgi ve belgeleri yirmi yıl boyunca saklama yükümlülüğü Taslak Yönetmelik’in kalanı ile uyumlu olacak şekilde genişletilmiş. Buna göre ESHS güvenlik, gizlilik ve bütünlüğü sağlamak suretiyle diğer bilgi ve belgelerin yanı sıra kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan nitelikli elektronik sertifika yönetimine ilişkin tüm işlemler, bu işlemlerin yapıldığı zaman ile işlemleri yapan kişi veya kişilere ait bilgileri de saklamakla yükümlü kılınacak.

Sonuç

Taslak Yönetmelik elektronik kimlik doğrulama süreçleri açısından oldukça önemli değişiklikler öngörmektedir. Sektör paydaşları 28.08.2021 tarihine kadar BTK’nın internet sitesinde yer alan Taslak Yönetmelik’i inceleyerek ihtiyaçları doğrultusunda görüş sunabilecek.