Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Türk Sigorta Sektörüne Bağımsız İdari Otorite

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler   

47 No’lu Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (”Kararname”) 18 Ekim 2019 tarih ve 30922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

  • Kararname ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (”SDDK”) kuruluyor. SDDK sigortacılık ve özel emeklilik sektörünü düzenlemek ve denetlemekle görevli olacak.
  • Kararname uyarınca, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatında Hazine ve Maliye Bakanlığına, Sigortacılık Genel Müdürlüğüne ve Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığına yapılan atıflar SDDK’ya yapılmış sayılacak.
  • SDDK sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin mevzuatı düzenleme ve bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşları denetleme yetkisine sahip olacak.
  • Kararname’nin uygulanmasına ilişkin yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerin hazırlanarak SDDK’nin ilk toplantısını yaptığı tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulması öngörülüyor. Yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar mevcut mevzuatın Kararname’ye aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam edecek.

Sonuç

Kararname ile sigorta sektörünün bağımsız düzenleme ve denetlemeye tabi olması amaçlanıyor.

Benzer içerikler