Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Pestisit[1] Kalıntılarına Yönelik Yeni Yönetmelik Neler Getiriyor?

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

            Bu bültenimizi podcast formatında dinleyebilirsiniz!

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Yönetmeliği uyarınca bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırması veya ruhsat iptaline yönelik kapsamlı değişiklikler yapmıştır. Bu doğrultuda pestisitlere yönelik Maksimum Kalıntı Limiti (MRL) ve piyasada bulundurma sürelerine yönelik yenilikler getirilmiştir.

Yeni Gelişme

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Yönetmeliği (“Yönetmelik“) 27 Eylül 2021 tarihli ve 31611 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik bitkisel ve hayvansal ürünler ile bu ürünlerden elde edilen ürünlerde pestisit kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Söz konusu Yönetmelik 25 Kasım 2016 tarihli Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Yönetmeliği yürürlükten kaldırdı. Yönetmelik’e buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Yönetmelik’in yayım tarihinden sonra bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırması veya ruhsat iptaline yönelik aşağıdaki değişiklikler getirilmiştir:

  • Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik kapsamında Yönetmelik’in yayımından sonra kullanımı sonlanmış ve Yönetmelik eklerinde yer almayan pestisitler için belirlenen MRL, pestisitin kullanım sonlandırma tarihinden önce üretilmiş gıdalarda raf ömrü boyunca uygulanacaktır.
  •  Kullanımı sonlandırılmış pestisitler bitki koruma ürünleri veri tabanında duyurulacaktır.
  • Yönetmelik’in yayımından sonra ruhsatlandırılmış veya acil durumlar için geçici kullanım izni verilmiş pestisitler için uygulanacak MRL’ler ise bitki koruma ürünleri veri tabanında duyurulacaktır.
  • Acil durumlar için geçici kullanım izni verilmiş pestisitlerde uygulanan MRL’ler, pestisitin kullanım sonlandırma tarihinden önce üretilmiş gıdalarda raf ömrü boyunca uygulanacaktır.
  • Yönetmelik’te pestisit kullanım sonlandırma tarihi belirtilen pestisitler için, bu tarihten önce üretilmiş gıdalar raf ömrü boyunca piyasada bulunabilecektir.
  • Yönetmelik’in yayımından önce üretilmiş ve yürürlükten kaldırılan ilgili yönetmelik hükümlerine uygun gıdalar raf ömrü boyunca piyasada bulunabilecektir.

Sonuç

Yönetmelik kapsamında pestisitlerin kalıntılarına yönelik önemli değişiklikler getirilmiştir. Yönetmelik hükümlerine uyum için üç aylık bir geçiş süreci öngörülmüştür. Sektörde faaliyet gösteren tüm ilgili şirketler gelişmeleri yakından takip etmeli  mevzuatta yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

[1] Bitki ve hayvanları zararlılardan korumak için mücadele amacıyla kullanılan kimyasal ilaçlar.