Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

23 Aralık 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (“Bakanlık“) tarafından Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“) yayımlandı. Yönetmelik kimyasal kayıt yükümlülüğü dahil birtakım yükümlülüklerin son tarihlerinin ertelenmesine ilişkin kritik düzenlemeler içeriyor.

Yönetmelik’e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik’in Getirdiği Yenilikler Neler?

Yönetmelik ile getirilen başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Birden fazla kayıt ettiren olması durumunda lider seçimi ve maliyet paylaşımı gibi ortak kayıt sürecine ilişkin hususlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalar neticesinde Bakanlıkça yayımlanacak usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecektir.
  • Bakanlık’a ön Madde Bilgisi Değişim Forumu’nu (MBDF) göndermiş olan tüm potansiyel kayıt ettirenler, alt kullanıcılar, üçüncü taraflar veya 31 Aralık 2030 tarihinden önce bir kayıt başvurusunda bulunmuş olan kayıt ettirenler MBDF katılımcısı olabilecektir. Bakanlık’a ön-MBDF iletmek için son tarih Bakanlıkça yayımlanacak olan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecektir. Ayrıca her bir MBDF 31 Aralık 2032 tarihine kadar faaliyetini sürdürecektir.
  • Aşağıdaki maddelere ilişkin son kayıt tarihi 31 Aralık 2026 tarihine kadar ertelenmiştir;
    • Yıllık 1000 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde imal veya ithal edilen maddeler,
    • Yıllık 100 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde imal veya ithal edilen ve Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Sucul Akut 1 ve/veya Sucul Kronik 1 (H400, H410) zararlılık kategorisinde olan maddeler,
    • Yıllık 1 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde imal ve ithal edilen ve Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca kanserojen, mutajen ve/veya üreme sistemine toksik Kategori 1A veya 1B zararlılık kategorisinde olan maddeler
  • Ayrıca (i) yıllık 100 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde ya da eşya içerisinde imal veya ithal edilen maddeler için son kayıt tarihi 31 Aralık 2028 tarihine; (ii) yıllık 1 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde ya da eşya içerisinde imal veya ithal edilen maddeler için son kayıt tarihi ise 31 Aralık 2030 tarihine kadar ertelenmiştir.

Sonuç

Kimyasal sektöründe ilgili mevzuata uyum kapsamında yaşanan aksaklıklar sebebiyle Yönetmelik uyarınca kimyasal kayıt yükümlülüğü gibi pek çok farklı yükümlülüğe uyum için belirlenen son tarih kayda değer ölçüde ertelenmiştir. Bunun yanı sıra özellikle birden fazla kayıt ettirenin olduğu hallerde sektör paydaşlarına uyum konusunda destek sağlamak amacıyla TOBB ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde usul ve esasların belirlenmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede kimyasal sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevzuata uyum süreçlerinin kolaylaştırılması ve Yönetmelik kapsamında piyasaya sürülen tüm kimyasalların kayıt alınması hedeflenmektedir.