Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Nihayet Kanunlaştı: Proje Finansman Tahvilleri, Mega Projeler için Alternatif Finansman Yöntemi

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

Projeye dayalı menkul kıymetler (“PDMK“) ve proje finansmanı fonlarını düzenleyen projeye dayalı menkul kıymetler tebliği, Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından, düzenlemenin ilk taslağının 2020 yılı Ağustos ayında kamuya duyurulmasından neredeyse bir sene sonra; 17 Temmuz 2021 tarihinde yayımlandı. Taslak tebliğe ilişkin bültenimize buradan ulaşabilirsiniz

Değişiklik Ne Getiriyor?

  • PMDK kamu hizmetlerinin yürütülmesine yönelik olarak ulaşım, altyapı, enerji, sanayi, teknoloji, haberleşme veya sağlık gibi projelerin finansmanı için yalnız bir projenin finansmanına konu proje gelir ve diğer hakları veya farklı projelerin finansmanına yönelik kullandırılan kredilerden kaynaklanan alacaklar karşılık gösterilerek ihraç edilecek.
  • Bankalar ya da aracı kurumlar tarafından Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile kurulacak proje finansmanı fonu, PDMK karşılığında toplanan para ve/veya diğer varlıklarla, proje finansmanına konu varlıklara dayalı olarak oluşturulan portföyün işletilmesinden sorumlu olacak.
  • Tebliğ, kurucu/kaynak kuruluş tarafından garanti ve teminat sağlanması gibi portföy varlıklarının kalitesinin arttırılması için çeşitli araçlar getiriyor. Aynı amaçla, kurucu/kaynak kuruluş PDMK’ları satın alabilecek.
  • PDMK Türkiye’de halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya birim nominal değeri asgari 100.000 TL olarak tahsisli satış marifetiyle ihraç edilebileceği gibi yurt dışına da ihraç edilebilecek. PDMK ihracı sonucu elde edilen kaynak, projenin finansmanı amacıyla kullanılacak ve Fon’a yatırımda bulunan yatırımcılar ise Fon’un gelirinden uzun vadeli bir kar sağlayacak.

Sonuç

Proje Tahvilleri düzenlemesinin yürürlüğe girmesi ile Ekonomi Reform Paketi’nde belirlenen eylemler kapsamında, uzun vadeli kamu projeleri yatırımlarının, alternatif finansman yöntemleri etkin şekilde kullanılarak finanse edilmesinin önü açılmış oldu.

Benzer içerikler