Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsü hakkında yeni Yönetmelik

Hukuk Bültenleri
Sağlık Hukuku
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

          Bültenlerimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’i (“Yönetmelik“) yayımladı. Yönetmelik, Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsünün (“Enstitü“) görev ve yetkileri gibi önemli hususları düzenlemektedir.

Yeni Gelişme

12 Aralık 2019 tarihinde kurulan Enstitü, Türkiye’de sağlık alanındaki problemlerin çözümü ve sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak yenilikçi Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda Enstitü, sağlık verisi araştırmaları ile sağlık alanında yapay zekanın kullanımının artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, koordine edilmesi ve dijital sağlık ekosisteminin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmektedir. Enstitü, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir. Özellikle sağlık verisi ve yapay zeka temelli Ar-Ge çalışması yapan şirketler başta olmak üzere, bu alanda faaliyet gösteren tüm ilgililer Enstitü’nün çalışmalarını ve sunduğu imkanları yakından takip etmelidir.

Enstitü’nün kuruluşu, görev ve yetkileri ile yapılanması ve birimlerine ilişkin hususları düzenleyen Yönetmelik, 12 Mart 2022 tarihli ve 31776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik’e buradan ulaşabilirsiniz.

Neler Değişecek?

Enstitü’nün başlıca görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;

  1. Türkiye’de sağlık verisi ve yapay zekanın kullanımının artırılması, bu kapsamda bilimsel ve teknolojik araştırmaların yapılması ve desteklenmesi,
  2. Kamu kurumu, yükseköğretim kurumları veya Ar-Ge merkezlerinde yürütülen ve laboratuvar tetkikleri, radyolojik ve patolojik görüntülerin geliştirilmesini amaçlayan araştırmaların desteklenmesi,
  3. Klinik veriler ile radyolojik görüntülere ilişkin referans bilgilerinin saklanması, yönetimi ve anonimleştirilerek araştırmacı erişimine açılması için gerekli altyapının oluşturulması ve dijital sağlık ekosisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması,
  4. Sağlık verisi ve yapay zeka kullanımına ilişkin kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetlerine maddi veya bilimsel destek sağlanması, bu çalışmaların koordine edilmesi ve izlenmesi,
  5. Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilen veri ve yapay zekaya dayalı tekniklerin sağlık alanında kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili sektörlerle iş birliği yapılması ve bu kapsamda hibe ve/veya geri ödemeli destekler verilmesi, ön ödeme yapılması,
  6. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü ile sağlık veri araştırmaları ve yapay zekâ alanlarında faaliyet gösteren merkezlerin kalite ve akreditasyon kurallarının belirlenmesinde işbirliği yapılması,
  7. Ar-Ge çalışmalarına teşvik amacıyla yarışmalar düzenlenmesi, sertifika verilmesi ve araştırmacılara yurt içi ve yurt dışı imkanlar tanınması ve
  8. Bu alanda uluslararası kurum ve kuruluş yayınlarının paylaşılması ve yayınlar hazırlanması ve sağlık veri araştırmaları ve yapay zekâ alanında öncelikli politikalarının belirlenmesi.

Sonuç

Her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin önemi gün geçtikte artmaktadır. Bu kapsamda Enstitü’nün kuruluşu ile sağlık sektöründe veri tabanlı çalışmalar ve yapay zeka araştırmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren tüm ilgili şirketler, Enstitü’nün faaliyetlerini yakından takip etmelidir.

Benzer içerikler