Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Özel Durum Açıklamaları Sadeleştirildi

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde (“Tebliğ”) değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler 17 Kasım 2018 tarih ve 30598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Ne Getiriyor?

  • 13 Şubat 2018 tarihinde Tebliğ’de yapılan değişiklik kapsamında, herhangi bir kişinin, payları borsada işlem gören şirketteki pay oranı belirli oranlara (%5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95) ulaşır, bu oranları aşar veya bu oranların altına düşerse, bu duruma ilişkin olarak hem ilgili pay sahibi, hem de Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) tarafından açıklama yapılacağı öngörülmüştü. Tebliğ’de yapılan yeni değişiklik ile ilgili pay sahibinin pay oranının bu oranlara ulaşması, bu oranları aşması veya ilgili oranların altına düşmesi durumunda, açıklama yalnızca MKK tarafından yapılacak. Ancak, bu kural (i) birlikte hareket ederek, (ii) dolaylı olarak ya da (iii) oy haklarına bağlı olarak (oy sözleşmeleri vb. ile) söz konusu oranlara ulaşanlara, bu oranları aşanlara veya bu oranların altına düşenlere uygulanmayacak. Dolayısıyla bu tür durumlarda MKK yerine, ilgili pay sahibinin kendisinin veya bu pay sahibi ile birlikte hareket eden kişilerin, hissedarlıklarındaki değişikliği kendilerinin açıklaması gerekecek.
  • Daha önce özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlara ilişkin herhangi bir gelişme olmamışsa, altmışar günlük süreler ile güncelleme için özel durum açıklaması yapma zorunluluğu ise kaldırıldı. Bununla birlikte, açıklama yapmakla yükümlü kişilerin söz konusu hususlar hakkındaki yeni gelişmelere ilişkin kamuya açıklama yapma yükümlülüğü ise devam edecek.

Sonuç

Yapılan bu değişiklikler ile pay sahipleri ile MKK’nın mükerrer açıklama yapmasının ve kamuya açıklanan bir hususa dair gelişme olmayan durumlarda yinelenen açıklamaların önüne geçilmesi suretiyle açıklamaların sadeleştirilmesi planlanmaktadır.

Benzer içerikler