Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sağlık Bakanlığı’ndan COVID-19 Salgınına Yönelik Tedbirler Kapsamında Yeni Genelge

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Sağlık Hukuku
Genel

Yeni Gelişmeler

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınına yönelik sağlık hizmet sunucularında alınacak tedbirlere ilişkin 12 maddelik yeni bir genelge (“Genelge”) hazırladı. Sağlık hizmet sunucularındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması amacıyla yeni tedbirler alındı, tüm hastaneler Pandemi Hastanesi olarak kabul edildi.

Genelge Ne Diyor?

Genelge uyarınca, sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Devlet ve Vakıf Üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunlu hale getirildi.

Bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs hastalıkları, İç Hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler Pandemi Hastanesi kabul edildi. Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilecek. Pandemi hastanesi olmayan il/ilçe hastaneleri ise, COVID-19 tanısı konan hastaların sevk algoritmasında belirlenen hastaneye sevkini gerçekleştirecek.

Genelge, hastane bünyesinde alınacak tedbirlere ilişkin ek yükümlülükler getirdi. Bu kapsamda hastane bünyesinde Pandemi Genel Koordinasyon Ekibi oluşturulması, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenmesi ve ilgili ünite ve kliniklerin bu vakalar için rezerve edilmesi gerekiyor.

Genelge uyarınca İl Sağlık Müdürleri, tüm sağlık tesislerindeki genel personelin il içinde yer değişikliğini yapmakta yetkili hale getirildi.

Sonuç

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınının önlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Tüm sağlık hizmeti sunucuları, Genelge kapsamında belirlenen yükümlülüklere uymalı ve Bakanlık’ın bu konudaki açıklamalarını takip etmelidir.

Benzer içerikler