Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Kamu Taşınmazlarına İlişkin Bazı Satış ve Ecrimisil Bedellerinin Tahsilatı Ertelendi

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Gayrimenkul Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

21 Nisan’da yayınladığımız hukuk bültenimizde değerlendirdiğimiz üzere 17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı kanun (“Kanun”) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (“Bakanlık”) satış ve ecrimisil bedellerini erteleme yetkisi verilmişti. Bakanlık, 22 Nisan 2020 tarihli ve 31107 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 399 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile bu yetkiyi kullandı ve bazı satış ve ecrimisil bedellerinin tahsilatını erteledi.

Erteleme kapsamına bazı 2/B arazileri ve tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılanlar gibi birtakım hazine arazileri girmektedir. Bu kapsamda 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenmesi gereken satış ve ecrimisil bedelleri vade tarihleri itibariyle üç ay süre ile ertelenmiş oldu.

Bakanlık’a bu yetkiyi veren düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra kısa zamanda yapılan bu erteleme başka sektörler için gelebilecek olası diğer ertelemelerin habercisi niteliğinde olabilir. Özellikle COVID-19 nedeniyle zor zamanlar geçiren turizm, ağır sanayi ve lojistik gibi diğer sektörler için benzer düzenlemelerin gelmesi mümkündür. Bu sebeple Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelerin yakından takip edilmesi önerilmektedir.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.