Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca (“Bakanlık“) hazırlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“) 20 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile alan adı tahsis sisteminde özellikle de TRABİS ile yeni bir döneme geçilecek olması göz önünde bulundurularak ileride oluşabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde düzenlemeler yapılmıştır. TRABİS’e ilişkin hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik Neler Getiriyor?

Yönetmelik ile yapılan değişiklikler başlıca şu şekildedir:

 • Yönetmelik’te Bakanlık tanımı “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak güncellenmiştir.
 • Tahsise kapalı adlar listesi, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan liste olarak tanımlanmıştır.
 • Alan adından feragat halinde alan adı başvurusuna ilişkin ücretinin iade edilemeyeceği ve feragat edilen alan adının yeniden açılmasına ilişkin hususların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“Kurum“)  tarafından düzenleneceği öngörülmüştür.
 • Belgeli tahsis edilen alt alan adları için başvuru esnasında sunulan bilgi ve/veya belgelerin geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi durumunda Kurum’a ilgili alan adı tahsisini iptal etme hakkı verilmiştir.
 • Yeniden tahsise açılan alan adları için önceden üç ay süre ile başvuru talebi alınmazken, Yönetmelik ile bu süre iki aya düşürülmüştür.
 • Alan adı tahsisine ilişkin yaşanan ihtilaflarda alternatif Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı’ların (“UÇHS“) belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve ihtilafların çözüm süreçlerinin hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürütülmesi öngörülmüştür.
 • Kurum’a ilgili mevzuat çerçevesinde kayıt kuruluşlarını ve UÇHS’leri denetlemenin yanında bunların faaliyetlerine son vermek dâhil gerekli idari yaptırımları uygulama yetkisi verilmiştir.
 • Kayıt kuruluşlarının TRABİS’e entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulundurmaları ve alan adı ihtilaflarına ilişkin kendilerine iletilen mahkeme kararları ile UÇHS’ler tarafından iletilen ihtilafa konu olan alan adlarına ilişkin hakem veya hakem heyeti kararlarının gereğini yerine getirmekle yükümlü olmaları öngörülmüştür.
 • İnternet alan adlarına ilişkin pazar koşulları, uyuşmazlık sayıları gibi hususları dikkate alarak faaliyet gösterecek UÇHS sayısına Kurum’un üst sınır getirebileceği öngörülmüştür.
 • Faaliyet gösteren asgari bir UÇHS’nin bulunmaması durumunda, İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin altıncı bölümünde tanımlanan alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmasının bir UÇHS faaliyete geçene kadar Kurum tarafından belirlenen tarafça işletilmesi öngörülmüştür.
 • TRABİS’in faaliyete geçmesinden önce tahsis edilmiş olan alan adları için, alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru yapılamayacağı düzenlenmiştir. Ancak bu alan adlarından TRABİS faaliyete geçtikten sonra yenileme işlemi yapılanlar için uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru yapılması mümkün kılınmıştır.
 • Kurum tarafından yetkilendirilen kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılan “.kep.tr” uzantısı alt alan adları listesine eklenerek, alt alan adlarının listesi güncellenmiştir.

Sonuç

Yönetmelik ile alan adları yönetiminde yakın zamanda bu konuda yetkili olacak TRABİS dönemine hazırlık hedeflenmiş ve alan adlarına ilişkin tahsis, koruma, iptal, uyuşmazlık çözüm mekanizmaları gibi konularda yenilikler getirilmiştir.

Benzer içerikler