Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu’ndan (IFC) Sağlanan Kredilerde KKDF Oranı Sıfırlandı

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişmeler

21 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4091 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (“EBRD”) ve Uluslararası Finans Kurumu’ndan (“IFC”) sağlanan kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi (“KKDF“) oranı sıfırlandı.

Karar Ne Anlama Geliyor?

Karar ile banka ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin EBRD ve IFC’den sağladıkları kredilerde KKDF oranı %0 olarak belirlendi.

Karar öncesinde banka ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları tüm kredilerde (EBRD veya IFC’den sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın) kredinin vadesine göre %3, %1, %0,5 ve %0 oranlarında KKDF uygulanmaktaydı. Belirlenen %0 KKDF oranı uygulaması, Karar’ın yayımı ile birlikte yürürlüğe girdi.

Sonuç

Banka ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin EBRD ve IFC’den kullandıkları kredilerde KKDF oranının %0’a indirilmesiyle, verimli yatırımların bu kuruluşlar tarafından finanse edilmesinde finansman maliyetlerinin düşürülmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Benzer içerikler