Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Süresi Uzatıldı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
İş Hukuku
Genel

Son Gelişmeler

1 Aralık 2020 tarihli 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“), COVID-19 kaynaklı kısa çalışma için başvuru süresini 31 Aralık 2020 tarihine uzatmıştır.

Karar Neleri Düzenliyor?

COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, COVID-19 kaynaklı kısa çalışma için başvuru süresi 30 Haziran 2020 tarihinde son bulmuştu. Karar, başvuru süresini 31 Aralık 2020 tarihine uzatmıştır. Bir diğer ifadeyle, 30 Haziran 2020 tarihinden önce kısa çalışma için başvuru yapmamış ve fakat COVID-19 nedeniyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler, 1 Aralık 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’na başvurabilecektir. Karar kapsamında temin edilecek kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.

Ayrıca, 30 Haziran 2020 tarihine kadar COVID-19 nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan işverenlere kolaylık sağlanmıştır. Söz konusu işverenlerin kısa çalışma yaptırdıkları çalışanlarına (4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 ve 40 numaralı maddelerinde öngörülen) bir haftalık bekleme süresi boyunca yarım ücret ödeme yükümlülüğünün yerine getirildiği kabul edilmiştir.

Sonuç

COVID-19 salgını, Türkiye’yi ve Türkiye’deki çalışma yaşamına dair uygulamaları esaslı bir şekilde etkilemiştir. Devlet, işverenlere destek olmak ve çalışanları korumak amacıyla bazı uygulamaları yürürlüğe koymaya devam etmektedir. İşverenlerin COVID-19 salgınına ilişkin gelişmeler oldukça konu ile ilgili tüm hukuki değişiklikleri yakından takip etmelerini tavsiye ederiz.

Benzer içerikler